Bokcirkel – ett interkulturellt möte!

Vi pratade länge om att starta och utveckla våra möten på kvällar med vår förskolechef och kollegor. Var och en av oss bär med sig egna upplevelser, erfarenheter och kunskaper som på något sätt speglar sig i verksamheten med barnen på förskolan. Vi bestämde oss att vi vågar gå in i ett kulturmöte med varandra med hjälp av Bente Svennings bok ”Vad berättas av mig”? Vi ställs hela tiden inför nya utmaningar.

Tillsammans skulle vi fördjupa oss i olika pedagogiska verktyg med hjälp av lärande samtal. Vi är tre samtalsledare. Utmaningen bygger på att vi skulle planera, organisera och utföra en pedagogisk stund berikad med lärandesamtal. Vår uppgift var också att skapa forum till diskussioner med hjälp av olika fördjupande frågor?

Klockan 17.30 kunde man se ett otroligt engagemang… Avslappningsmusik i bakgrunden. Olika kort var på bordet och alla skulle utmanas och välja ett och berätta om sitt kort. Efter en stund när stämningen är avslappnad startades en gemensam process. Vilka tankar väcker boken? Hur tänker du? Berätta…

Hur viktigt är det att barn dokumenterar sitt eget lärande och utveckling? Hur gör vi när barn ifrågasätter oss pedagoger? Hur observerar vi olika situationer? Hur gör vi när vi dokumenterar? Vad är en lyhörd pedagog? Det var några frågor som vi diskuterade. Alla våra tankar och funderingar sätts i relation till vår verksamhet dvs. till vår verklighet.

Vi lär oss av varandra hela tiden och med hjälp av lärande samtal lärde vi oss mer om sig själva och andra. Vad väljer jag att göra när barn ifrågasätter mitt handlande? Hur agerar jag som en lyhörd pedagog? Vad betyder det för mig?

Lev Vygotskij lanserade idén om att barns utveckling sker i samspel med deras omgivning. Vi var också nyfikna på hur andra tänker och funderar. Det är då jag kände ja, det är lärande! Det händer nu när alla våra tankar möts. Lärandet sker när mångfald av våra erfarenheter möts och det har en stor betydelse inte bara för våra barns utveckling utan även för pedagogernas utveckling också. Nu tar jag en bild, tänkte jag. Men först måste jag fråga… Ja, jag vill fånga vår progression.

Tankerespekt
Att vara lyhörd
Samspel och kommunikation
Förståelse ja, det är en process men också ett interkulturell lärande för oss i vår arbetsgrupp. Jag ser fram emot vår nästa bokcirkel och jag är oerhört tacksam att jag har kollegor som vill och vågar vara med! Tusen tack till er alla!

/Vid pennan och bild Adna Hadzic