Bygga upp och bygga nytt – biblioteket på Nya Malmö latin

Jag har nu jobbat på Heleneholm i ca 2 månader och börjar så smått komma in i hur biblioteket fungerar här. Jag har varit på tre skolor (Mediegymnasiet, Malmö latinskola, Heleneholms gymnasium) under det senaste året och det är slående hur bibliotekets roll och funktion varierar mellan olika skolor. De erfarenheter och de betraktelser jag gjort på de tre skolorna är till stor hjälp när min kollega Maria Göransson och jag ska planera för uppstarten av biblioteket på Nya latin till hösten 2013.

Under hösten 2012 var mitt fokus att ta fram en plan för hur vi på bästa möjliga sätt skulle avveckla de tre biblioteken. Nu är vårt fokus att bygga upp och bygga nytt.

Maria Göransson & Karin Ahlstedt när det begav sig på (gamla) Malmö latinskolas bibliotek.

Maria Göransson och jag träffas ca en dag i veckan för att arbeta med det nya biblioteket. Till att börja med har vi skapat flera “att göra-listor” samt satt upp tidsplaner för respektive aktivitet. Det är mycket att beakta och tänka på när man bygger något nytt. Vi måste bland annat ta ställning till hur såväl det fysiska som det digitala beståndet ska organiseras och tillgängliggöras.

Från Colourbox

Dessutom har vi mycket praktiska göromål att angripa såsom exempelvis: katalogisering av Heleneholms omfattande notsamlingar, RFID-konvertering av beståndet, utplockning av böcker som gallras och skänkas till andra skolor, samt möblering och inredning av ett helt nytt bibliotek. Första terminen kommer Nya latin att husera i Heleneholms gamla lokaler, vilket innebär att biblioteket dessutom ska flyttas mer än en gång.

Vi har även planerat en rad studiebesök under våren för att låta oss inspireras. Först ut är ett besök till Ystad fredagen den 8 februari där vi träffar Joachim Thornström, TÄNK OM-konsult och IT-samordnare på utbildningsförvaltningen i Ystads kommun. Thornström är aktiv bloggare inom området IT och lärande och han har en gedigen erfarenhet av att arbeta med IT som ett naturligt verktyg i lärandet. Vidare driver han inspirationskällorna Skolväskan och Skolappar. Vår förhoppning är att mötet med Thornstöm ska ge oss inspiration, nya uppslag, råd och tips för vårt fortsatta arbete.

Text: Karin Ahlstedt