Cirkus som stärker!

Kvinna balanserar på röd stor boll.

I Örtagårdsskolans ansökan till skapande skola beskriver skolan att de arbetar för att stärka elevernas identitet och tro på framtiden. Som ett led i detta vill de att deras elever ska komma ut från sitt eget närområde och se att Malmö är en stad med många möjligheter. De lyfter också flera kopplingar till Lgr-11 som t ex att ge eleverna möjlighet att utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva, att uttrycka sig estetiskt, samarbeta, pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Skolan har elever i årskurs F-6 och grundsärskola och läsåret 16/17 ville de göra något som alla elever kunde delta i på lika villkor. När Örtagård besökte Inspirationsdagen på Malmö Live i början av året hade de med sig en elevrepresentant. Tillsammans träffade de flera olika kulturaktörer och samlade på sig massor av material att ta med till skapande skola gruppen som består av lärare, skolbibliotekarie samt elever från åk 3-5 och grundsärskolan. Tillsammans bestämde gruppen att cirkus var ett spännande kulturuttryck att prova och också något som alla kunde delta i utifrån sina olika fysiska och språkliga förutsättningar. De bestämde att de skulle ge alla klasser möjlighet att besöka Cirkus Sagas hemmascen, Karavan, som ligger i Sofielund en bit bort från Rosengård. Här skulle de få uppleva både en föreställning och sedan få ha en workshop tillsammans med cirkusartisterna.

När jag och min kollega Caroline kommer på besök är det först en grupp elever från grundsärskolan som tränar och sedan elever från åk 6. Precis samma jongleringsgrejer ligger framme till båda passen och det stora balansklotet används i båda grupperna. Den enda skillnaden är hur cirkusartisterna Kristoffer och Josefine introducerar materialet och övningarna för eleverna. De visa olika jonglerings-tekniker med käglor, ringar, näsdukar och bollar. De visar vad man ska tänka på när man jonglerar med en, två eller tre bollar, men också hur man kan göra för att balansera bollen på armen, foten eller huvudet. De visar hur man kan snurra rockringar runt, händer, fötter midja och hals och sen hur man kan bygga ett ”hus” av ringarna och åla sig igenom utan att det välter, en riktig övning i kroppskontroll. En flicka i åk 6 utropar  ”Därigenom kan inte jag komma, jag är alldeles för stor”.

-Är du säker, säger Josefine. Ställ dig bredvid mig. Vem är störst jag eller hon, frågar Josefine klassen. DU säger alla eleverna och pekar på Josefine.

– Då så, då ska vi se om jag kan ta mig igenom ”huset”! Josefine ålar sakta och försiktigt genom rockrings-huset och får lite hjälp av sin kollega att hålla i. Med lite hjälp lyckas hon till slut ta sig igenom och ropar glatt,

-Ser du om jag kan, så kan du också. Ta hjälp av en kompis bara ska du se att det går.

Nu sätter eleverna igång att på olika stationer prova på de saker som lagts fram. Josefine och Kristoffer går hela tiden runt och stöttar, hjälper och utmanar dem.

-Prova lite mer, en gång till, se nu gick det!

I både särskoleklassen och åk 6 ser vi att eleverna hittar något de tycker är extra roligt att hålla på med, men alla vill prova alla olika tekniker och är envisa även när det inte går som de tänkt. Det stora balansklotet är en favorit i båda grupperna och alla vill prova att ta sig upp och sitta eller stå på det stora röda klotet. Somliga upptäcker till sin glädje att de är jättebra på att balansera och någon annan upptäcker att de kan jonglera med både ringar och bollar. Några elever utforskar materialen med hela sin kropp både fötter, händer och mun och några provar helt nya sätt att t ex få snurr på en Diabolo eller rulla en rockring. Och när de väl fått kläm på sin egen påhittade favoritteknik tittar de utmanande på de vuxna i sin närhet.

– Kolla här då! Kan du göra likadant som jag gör?

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.