De är skolbibliotek i världsklass!

De  har gjort det igen. Bevisat att de är världsbäst! För andra respektive tredje året  i rad tar Möllevångsskolan och Pauliskolan/Komvux Malmö Pauli hem den förnämliga utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass.

Det är DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation, som delar ut priset och syftet är att lyfta skolbiblioteken och synliggöra deras viktiga funktion på de prisade skolorna. Det är nämligen verksamheten och skolbibliotekspersonalens kompetens som belönas och inte rummet. Kraven är tuffa och det är inte självklart att man behåller sin position år efter år. I år var drygt 50 skolbibliotek nominerade men bara 16 höll måttet.

Juryn består av en expertgrupp för skolbibliotek som har definierat vad ett skolbibliotek är. De främsta kraven som ställs är att skolbiblioteket är en integrerad del av skolans verksamhet och att det finns ett välutvecklat samarbete med ledning och personal. Vidare ska skolbibliotekarien arbeta med såväl läs-/språkutveckling som att att stärka elevernas digitala kompetens.

Skolbibliotek i världsklass har blivit stort under de tre åren det funnits och för många skolor och rektorer har det blivit ett mål att sträva efter. Det är verkligen något att att vara stolt över och något som kan användas för att visa för omvärlden att skolan håller hög klass.

I Malmö är vi oerhört glada över Pauliskolan/Komvux och Möllevångsskolans framgångar. Här finns bibliotekarier med utmärkt kompetens som tillsammans med kollegor och skolledare arbetar målmedvetet med sitt skolbibliotek. Ni är verkligen fina förebilder och vi hoppas att ni inspirerar många andra skolbibliotek i Malmö att följa i era fotspår. Vi hoppas att ni kan få många rektorer att inse varför man ska satsa på sitt skolbibliotek. Helt enkelt därför att ett skolbibliotek i världsklass gynnar eleverna!

Grattis!