De överlevandes barn och barnbarn fortsätter berätta

Mira Kelber.

De judiska flyktingar i Malmö-Lund som överlevde Förintelsen valde att inte glömma. I nästan 30 år gick Förintelsens ögonvittnen ut i skolor, kyrkor, bibliotek och andra mötesplatser för att berätta om sina upplevelser under Förintelsen. Nu har de lämnat över stafettpinnen till barn och barnbarn, som tagit på sig uppgiften att hålla ögonvittnenas minne levande.

Mira Kelber är barn till en överlevande från Förintelsen och är ute i skolor för att berätta om sin pappas upplevelser.

 – Vi ger berättelserna från Förintelsen en röst, när de inte längre kan berättas av de överlevande. Gruppen består av eldsjälar som vill påverka i en tid av förtryck och hat.

Ni gör detta på ideell basis. Varför tycker du att det är så viktigt att komma ut i skolorna och berätta din pappas berättelse?

 – För att det är i klassrummen man kan påverka. Det är där man kan bidra med denna kunskap för att påverka framtiden. Ju längre från Förintelsen vi kommer desto längre kommer vi från den direkta förståelsen av konsekvenserna av ett sådant brott. I klassrummet är man mottaglig för kunskap och kan skapa sig en världsbild där man ser sig själv som en aktör som säkerställer att dessa brott inte får upprepas.

 

Boka Berättargruppen

Tillsammans med motsvarande berättargrupp i Judiska Församlingen Göteborg och med stöd från Forum för levande historia finns berättargruppen Malmö/Lund tillgänglig att boka för lärare för berättarsessioner, både i aulor, klassrum och digitalt. Den 21 och 22 oktober går de ut i en speciell satsning som kan bokas här: Bokning via Levande historia.

För bokning vid andra tillfällen och frågor, ring eller maila:

 

Material på Malmö delar

På Malmö delar finns nu material för att både förbereda och efterarbeta besöket och stöd för att samla upp reaktionerna:

INTERVJUN AV MIRA KELBER SAMT RESURSERNA PÅ MALMÖ DELAR ÄR GJORDA AV: MIRJAM KATZIN

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.