DEL 2: Internationellt Forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism i Malmö

Bild med rubriker på vilket resurmaterial som finns på Malmö delar.

Onsdagen den 13 oktober står Malmö värd för ett internationellt forum för hågkomsten av Förintelsen och bekämpande av antisemitism som arrangeras av regeringen. Den svenska regeringen med statsministern som värd har bjudit in stats – och regeringschefer från 50 länder samt forskare och experter som deltar.

Förra veckan presenterade vi ett antal resurser med fokus på Förintelsen och mot antisemitism. Missade du dessa finner du dem lätt genom att söka på “antisemitism” på Malmö delar. Den här veckan presenterar vi några nya resurser på delvis samma tema. Vår förhoppning är att du som pedagog kan få stöd kring svåra diskussioner samt inspiration för ditt arbete i klassrummet i samband med att Malmöforum pågår i staden.

Hur man kan ha svåra diskussioner med elever i tider av osäkerhet

När vissa traumatiska eller svåra händelser inträffar kommer eleverna att höra om det på ett antal olika sätt, varav några kan vara felaktiga, osäkra eller baserade på rykten eller spekulationer. Varhelst det händer kan det skapa känslor av ångest och rädsla. Elever kan då få svårigheter att formulera sina känslor. Denna vägledning ger praktiska förslag på hur du kan strukturera diskussion, vidareutbildning och ifrågasättande vid sådana händelser.

Den transatlantiska slavhandeln och afrofobi

Den 9 oktober 1847 blev den sista förslavade afrikanen i svensk ägo fri. Att uppmärksamma denna minnesdag är ett sätt att ta ställning, aktivt reflektera och agera för visionen om en antirasistisk framtid. Alla skolors bibliotek kommer att få två exemplar av boken Anti-rasistisk handbok. Boken är en internationell framgång och har legat på New York Times bestseller-lista i många månader.I den här resursen kan du börja diskussioner om rasism genom  en lärarhandledning till boken samt ett kort klipp och tillhörande reflektionsfrågor.  

De abrahamitiska religionerna

På Pedagogisk Inspiration finns en möjlighet att gratis låna tre artefaktlådor (judendom, kristendom och islam) med föremål av religiös betydelse. Ett spännande och konkret sätt att uppmärksamma likheter och skillnader mellan de tre abrahamitiska religionerna. I denna resurs ges förslag på hur du som pedagog kan lägga upp undervisningen med utgångspunkt i lådorna.  

Ge rasismer rött kort

Det här arbetsområdet har som fokus att fördjupa sig inom FN:s konvention om barnens rättigheter. Genom att använda oss av UNESCOs demokratiska utbildningsperspektiv; Lära om, Lära genom och Lära för, kan vi ta vara på elevernas egna erfarenheter och perspektiv i kunskapsutvecklingen.

Malmö internationella forum – för hågkomsten av Förintelsen och bekämpandet av antisemitism

Även denna vecka vill vi lyfta resursen med fokus på just händelser om och omkring Malmöforum. Denna resurs är tänkt som information och stöd kring diskussioner och arbete i klassrummet kring antisemitism och Förintelsen och innehåller övergripande information kring forumet, stöd inför samtal om antisemitism och Förintelsen i klassrummet, antisemitism som begrepp. samt användbara länkar för undervisning om judisk identitet, antisemitism och Förintelsen.

Vi hoppas att ni har nytta av resurserna och att Malmöforum blir ett bra tillfälle till diskussioner!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.