Den typiske biblioteksbesökaren är 25-40 år och man

När jag och min kollega Aleksandra Erlandsson klev in i Dieselverkstadens bibliotek i Nacka möttes vi inte bara av de kreativa och vackra miljöerna. Det slog oss även att där var många besökare och besökare i alla åldrar. Där var exempelvis pensionärer som surfade vid datorerna, föräldralediga som läste tidningar, tonåringar som tittade på fotboll eller tog en tupplur i sagorummet. Den typiske biblioteksbesökaren är dock enligt Margareta Swanelid (ordförande i Dieselverkstadens bibliotek AB) en man mellan 25 och 40 år.

Foto: Aleksandra Erlandsson

Dieselverkstadens bibliotek ligger i en gammal industribyggnad i Sickla. Totalt erbjuder man 430 kvadratnmeter i publika ytor och en mediesamling på 23 000 volymer. Biblioteket har hög utlåning med 11 000 volymer/månad. Verksamhetens styrka, förutom sin bemanning, är just mediesamlingen. Denna består av flera olika format. Visionen kring biblioteksrummet är att det ska upplevas som en slags förlängning av ens eget vardagsrum. En plats där man kan läsa, lyssna på musik, spela TV-spel, ta en kopp kaffe och bara koppla av i en kravlös miljö. Dieselverkstaden har ett tydligt kundfokus och medieutbudet är helt och hållet efterfrågansstyrt.

Dieselverkstadens bibliotek drivs i entreprenadform av Dieselverkstadens bibliotek AB. Medierna finansieras via skattemedel. För driften svarar 6 delägare som alla har en hög specialkompetens inom exempelvis musik och film. De äger dock inte själva biblioteket. Samlingen av litteratur, spel, film osv tillhör Nacka Kommun. Flera av delägarna skriver för branschtidningar samt har egna bloggar. De är aktiva via sociala medier och har ett stort kontaktnät utanför biblioteket. Personalen har således olika utbildningsbakgrund, bara någon har traditionell bibliotekarieutbildning. Tanken var att de i första hand skulle rekrytera efter särskild kompetens och lämplighet och inte ha bibliotekariebakgrund som krav.

Foto: Aleksandra Erlandsson

Dieselverkstadens bibliotek hade redan från början en målsättning om att ha stort fokus på barn och unga, med nya medier som TV-spel och mycket workshops och liknande aktiviteter. Tidigare hade biblioteket problem med att skolorna som ligger i närheten skickade sina elever utan förvarning, vilket gjorde det svårt att svara upp mot elevernas behov. Med anledning av detta tog man fram ett formaliserat samarbetsavtal mellan intresserade skolor och Dieselverkstadens bibliotek. I dagsläget har biblioteket avtal med 4 gymnasieskolor, Mälardalens högskolas förskollärarutbildning, samt Snitz grundskola för elever med funktionshinder. Avtalen reglerar ett basutbud av tjänster som skolorna kan få ta del av mot en schablonsumma per elev och år. Eleverna får bland annat en biblioteksintroduktion i år 1, de kan få extra sökhjälp i samband med gruppbesök och de kan få referenslistor inför projekt. Det finns även möjlighet att få tillgång till tjänster utöver basutbudet efter överenskommelse och till en viss kostnad.

Foto: Aleksandra Erlandsson

Jag har inte pratat med någon företrädare från någon av de skolor som Dieselverkstaden har etablerade samarbetsavtal med, men från bibliotekets horisont fungerar det väldigt bra. Det är såklart väldigt intressant att höra hur elever och lärare ser på detta samarbete, så det får helt klart bli fler studiebesök i Nacka framöver.

 Text: Karin Ahlstedt