Design för att förbättra livet

I ett tidigare inlägg beskrev jag vinsterna med att arbeta i projekt och tema och i detta inlägg kommer jag att ta upp lite mer om Index Design to Improve Life Education. Workshopen tidigare i höst var till stora delar inspirerad av de metoder och tekniker som ingår i Index.

INDEX är en dansk-baserad, icke-vinstdrivande organisation som grundades 2002 och står bakom begreppet ”Design för att förbättra livet”. Organisationen förknippas kanske främst med INDEX Award, där världens största designpris delas ut till innovationer som förbättrar livet för människor över hela världen.

Design to Improve Life Education är ett gränsöverskridande utbildningsprojekt, som pågår mellan 2010 och 2013 i Öresundsregionen. Syftet är skapa ett helhetsorienterat och kreativt utbildningsformat, som balanserar och integrerar samhällets behov för kompetenser, innovation och entreprenörskap med den enskilda individens behov för meningsfyllt lärande. Med hjälp av nya didaktiska metoder skapas förutsättningar för att definiera och lösa konkreta problem. Det handlar alltså inte bara om att designa prylar, utan om att väcka och formge nya idéer, beteenden och problemlösningar som kan svara upp mot samhällets dynamik och utmaningar.

Design to Improve Life Education är en metod som kan användas tvärvetenskapligt över samtliga ämnen i grundskolan och gymnasiet och på universitetsnivå, med ett processförlopp som kan sträcka sig från en veckas tid till sex månader.

På Mediegymnasiet har tre lärare: Daniel Johnsson, Maia Lovén och Lena Ansner, deltagit i pilotutbildningen under föregående år. För deras del har Index inneburit konkreta och användbara tekniker som både gett stöd och fördjupat projektarbetet som metod på Mediegymnasiet.

På Mamö latinskola deltog lärarna Clara Lindberg, Gunilla Håkansson, Gordana Labuda, Helena Lilja, samt bibliotekarie Maria Göransson (ingår i utvecklingsgruppen) i pilotutbildningen med målsättningen att använda idéerna från Design to Improve Life Education som ny arbetsmetod på skolan.

Real life experiences with Design to Improve Life Education (Clara Lindberg ) from INDEX: Design to Improve Life® on Vimeo.

Andraårselever i klassen SPE10 fick i uppdrag att designa en… attityd. Temat lät: ”Mitt liv — vår stad”. Med hjälp av fyra ledord — Medborgare, Medskapare, Motbilder, Malmö – skulle eleverna skapa en objektiv och realistisk bild av deras stad.

Som arbetsverktyg användes den analoga och interaktiva Design to Improve Life Education-kompassen, som vägleder både lärare och elever i undervisningen. Ett verktyg som hjälper till att organisera och rama in den kreativa processen utan att begränsa själva skapandet. Läs mer här och här!

Nu till våren kommer utbildningen Design to Improve Life Education erbjudas av INDEX Design to Improve Life Education, Malmö högskola och Professionshøjskolen UCC, och min förhoppning är att jag tillsammans med flera av de lärare som anställs på Nya Malmö latin kommer att få möjlighet att gå. Utbildningen är sammansatt så att man som lärare/bibliotekarie får prova på de tekniker som sedan tas med ”hem” till skolan och klassrummet.

För ytterligare information, kontakta:
Sille Bjørn (utbildningsdirektör) på sab@designtoimprovelife.dk / 004529342234
Simone Jacobsen på ssj@designtoimprovelife.dk /: 2618 7641

Text: Karin Ahlstedt