Klart med nytt avtal för lärare

Ordet news står på svart tavla.

Nu är det fredag! Precis som vanligt innebär det att Pedagog Malmös redaktion sammanfattar några av veckans nyheter från förskolans och skolans värld.

Först ut i veckans nyhetsbrev blir Sydsvenskans artikel om skolsegregation. Enligt den finns förslag om att kvotera in vissa barn på stadens skolor, förändra turordningsreglerna för skolsök och skolplacering- Förslag som ska ha presenterats i en intern rapport. Grundskoleförvaltningen vill inte kommentera uppgifterna utan hälsar, genom direktör Anders Malmquist, att man vill vänta in hur regeringen går vidare med den statliga skolutredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”, som presenterades våren 2020.

Skolledare dokumenterar av rädsla

En undersökning gjord på uppdrag av Lärarförbundet skolledare visar att 70 procent av de tillfrågade skolledarna i grundskolan dokumenterar mer än vad de skulle behöva av rädsla för att bli anmälda till Skolinspektionen. Nu menar facket att Skolinspektionen lägger alldeles för lite fokus på sitt utvecklingsuppdrag.

– Jag får ofta ta del av skolledares beskrivningar av hur deras arbete påverkas av inspektionen. Det är mycket sällan i positiva ordalag. Det kan handla om en vårdnadshavare som hotar med anmälan för att få sin vilja igenom eller en förälder som gör en motanmälan efter att rektorn gjort en orosanmälan till socialtjänsten. Jag får också höra om den ökande arbetsbördan eller den olustkänsla som ett inspektionsbesök eller en anmälan medför, säger Ann Charlotte Gavelin Rydman, ordförande, till tidningen Läraren och fortsätter:

– Klander, anmälningar och utpekanden som det är nu är inte rätt väg att gå.

Nytt avtal för Sveriges lärare

På onsdagskvällen stod det klart att lärarfacken kommit överens med SKR om ett nytt avtal på det kommunala området.

– Vad som är bra med det nya avtalet är att det är fler ska-krav, stupstockar och tydligare skrivningar om att exempelvis tjänstefördelningar ska MBL-förhandlas. I avtalet finns det också en skrivning som innebär att om man lokalt inte kommer överens när det exempelvis gäller arbetsbelastning, kan endera parter påkalla central förhandling, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén till Skolvärlden.

Trevlig helg!

Det händer mycket på skolor och förskolor i Malmö! Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som publiceras på Pedagog Malmö? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut varje onsdagsmorgon. Anmäl dig här för att inte missa pedagogiska tips, inspirerande arbetssätt och insiktsfulla blogginlägg!