Det snackas om…

Texten news står på ett berg av tidningar.

Varje fredag sammanfattar Pedagog Malmös redaktion några av de skolnyheter som har publicerats under veckan som har gått. Denna fredagen är inget undantag.

En ny jämförande undersökning av skolor, gjord av Lärarna riksförbund, placerar Malmö på en 25:e plats bland landets kommuner.
– Alla vi som jobbar med det kan känna stolthet att skolutvecklingen är på rätt väg, men också en bekräftelse på att det vi gör nu visas i statistiken, nu är det svart på vitt, säger Andreas Katsanikos som är rektor på Möllevångsskolan till SVT Nyheter Skåne.

Ny forskning från Göteborgs universitet menar att frågan om vad lärare gör och inte gör inte tar hänsyn till hur lärarnas förutsättningar ser ut.
– Lärare som aktörer är ”inbäddade” i olika styrprinciper, eller institutionella logiker. Det innebär att logikerna både formar och sätter gränser för sådant som hur man förstår och upplever sin egen roll och identitet, vad som är rätt och riktigt, vilka handlingsalternativ som är möjliga och vilken vokabulär som är tillämplig, säger Katarina Samuelsson, forskare.

Samverkan för övergång mellan förskoleklass och årskurs ett är ofta väletablerat. Men sällan diskuterats det didaktiska arbete vid övergången. Pernilla Kallberg, förskollärare och numera förskollärarutbildare, har tittat närmare på arbetet.
— Har samarbetet mellan förskoleklass och grundskolan blivit så normaliserat att den didaktiska diskussionen har gått förlorad och att det är därför lärarna upplever att de samverkar i mindre grad än tidigare? Handlar övergångsarbetet mer om att det ska bli så smidigt som möjligt? Lärarna bekräftar att de sällan diskuterar och pratar om vilka didaktiska kunskaper som övergångsprocessen omfattar. Det är ett slags tyst professionskunskap som ofta är bunden till person, säger hon till Skolporten.