Det snackas om…

Texten news skriven på svart tavla med vit krita
NEWS word handwritten on isolated vintage blackboard

På fredagar sammanfattar Pedagog Malmö-redaktionen veckans skolnyheter. Så även i dag!

Från 2022 kommer digitala nationella prov stegvis börja införas. 100 skolor deltar i försöksverksamheten inför förändringen.

– Det är viktigt att tekniskt kunna ansluta sig till provtjänsten, ha digitala enheter för varje elev som genomför provet och ha en stabil teknisk infrastruktur, säger Karin Hector-Stahre, projektledare för digitaliseringen av nationella prov på Skolverket, till it-nyhetssajten Voister.

Skolverket driver försöksverksamheten på de 100 skolorna under 2018–21.

Den 1 juli träder en rad förändringar i skollagen i kraft. Inte minst förskollärare påverkas i och med den nya reviderade läroplanen Lpfö18, men här finns även områden som berör till exempel matematiklärare och fritidspedagoger. Lärarnas tidning har sammanfattat lagändringarna här.

Sedan förra året är programmering ett obligatoriskt inslag i skolan, men fortfarande saknar många lärare utbildning i ämnet. Det rapporterar Dagens Nyheter, som hänvisar till en enkätundersökning som Nationalencyklopedin skickade ut till 156 pedagoger. Den visade att de flesta var positiva till förändringen, samtidigt som många svarade att de saknade nödvändig kunskap och hade svårt att få in de nya momenten i undervisningen utan att ta bort något annat.