Det snackas om…

Ordet news skrivet med bokstavsmagneter
Letter magnets NEWS isolated on white

Helgen närmar sig och det är dags att titta närmare på några av de skolnyheter som har publicerats i veckan.

Från och med juli kommer alla förskolechefer att byta titel och istället bli rektorer. Det innebär också att de som kommer nya till yrket kommer att gå en rektorsutbildning. Dock är de som redan jobbar som förskolechefer undantagna det utbildningskravet – även om de byter arbetsgivare. Något som skiljer sig från skolans värld.

Höga förväntningar och rätt utformade lärmiljöer – det är några exempel på framgångsrecepten för Stenkulaskolan. Under de senaste fyren åren har fler elever blivit behöriga till gymnasiet och skolan ligger långt över den uppsatta prognosen. Martin Bieber, biträdande rektor, har blivit intervjuad i tidningen Chef och Ledarskap angående utvecklingen.

Flera besparingar ska göras i skolans värld och enligt SKL:s ekonomirapport från förra året kommer kommunerna behöva spara in 31 miljarder kronor fram till år 2022. Något som pressar rektorerna.

Att vara förstelärare innebär inte automatiskt att man får nedsatt undervisningstid. Ny forskning visar att det är tio procent av förstelärarna som får det. Forskningen är gjord av Högskolan Borås och Göteborgs universitet.