Det snackas om…

Gula träpennor är böjda så att de bildar ordet news

Varje fredag sammanfattar Pedagog Malmös redaktion några av de skolnyheter som har publicerats under veckan som har gått.

Före sommaren ville förskoleupproret träffa utbildningsminister Anna Ekström (S) men fick till svar att det inte var möjligt. Det har fått initiativtagarna att börja kampanja för ett möte. Bland annat genom att skicka murblock i papp till regeringskansliet. I dagsläget har över 300 block kommit.
– Det är symboliskt, att vi tillsammans ska bygga en stabil grund för förskolan, säger Anki Jansson, en av initiativtagarna till Lärarnas tidning.
Nu meddelar Anna Ekströms presskontakt att upproret kommer att få träffa ministern i höst.

Under hösten kommer flera utredningar kring stora skolpolitiska frågor att redovisas. Bland annat frågan om kvalitet och likvärdighet i fritidshem och utredning om konfessionella inslag i skolväsendet. Här hittar du hela listan och datum för när redovisningen sker.

Ny forskning vid Göteborgs universitet visar att många elever som läser svenska som andraspråk underskattar sin egen ordkunskap. Här kan du läsa en intervju med Richard LaBontee som har skrivit avhandlingen ”Strategic Vocabulary Learning in the Swedish Second Language Context”.