Det snackas om…

Ordet news bildas av fyra tangenter.

Nu är det fredag! Men innan det är dags att slänga sig i soffan och ta helg så ta en titt på några av de skol- och förskolenyheter som har publicerats i veckan.

Forskning visar att utevistelse på en väl utformad förskolegård inte bara främjar hälsan utan är också bra för stimulerandet av kreativiteten och en förbättrad koncentrationsförmåga hos barnen.
– I en bra utemiljö däremot kan utevistelsen fungera som ett frirum för barnen där de kan vara mer kreativa och skapa sin egen ordning. Naturkontakten innebär att fler barn får en chans att vara med, samtidigt som det blir lättare för enskilda barn att gå in i och ut ur leken vid behov, säger Fredrika Mårtensson, miljöpsykolog på SLU till forskning.se.

Skolinspektionen har inlett en ny granskning efter att man har befarar att huvudmännen är för dåliga på att ta hand om klagomål. Istället leder det till att klagomålen skjuts över till bland annat lärare och rektorer som får ta det som i slutändan är huvudmännens ansvar.

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial till obehöriga lärare.

– Det man har efterfrågat är ett stöd som handlar om att förstå uppdraget, hur man planerar lektioner och hur man har kontakter med föräldrar, säger Peter Fredriksson till Ekot. 

Men beslutet att ta fram stödmaterial har också fått kritik från fackligt håll som menar att det här ger signaler att det är ok att anställa lärare utan examen.

– Vi tycker att det här är en åtgärd som riskerar att devalvera synen på läraryrket ganska kraftigt. Vi tycker att det är oansvarigt, säger Lärarförbundets andre vice ordförande Robert Fahlgren.

Från och med den 1 juli blev alla förskolechefer istället rektorer. Nu inför också regeringen ytterligare möjligheter för dessa rektorer att få samma chans till fortbildning som rektorer i skolan.
– Det som händer rent konkret är att det blir det ännu tydligare att förskolan är en del av utbildningsväsendet. Det är ett starkt signalvärde till samhället i övrigt och vår förhoppning är att detta ska höja både lön och status för cheferna i förskolan, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare, till Lärarnas tidning.

Just nu har nomineringarna till utmärkelsen Guldäpplet blivit offentliga och bland årets nomineringar finns två malmö-lärare; Jennie Rosén, Oxievångsskolan och Tobias Svärd, Valdemarsro gymnasium. Hela listan av de nominerade finns här.