Det snackas om…

Ordet news står på svart bakgrund
Word 'News' of the yellow square pixels on a black matrix background

Snart är helgen kommen. Men innan det är dags att ta lite välförtjänt ledigt så ska Pedagog Malmös redaktion sammanfatta några av de skolnyheter som har publicerats under veckan som har gått.

Uppdaterad version med nyhet om satsningarna på skolan i regeringens budget.

I dag presenterade regeringen sina satsningar på skolan inför den kommande budgeten. Det handlar bland annat om fler lärarassistenter i skolan, ämnesbetyg i gymnasieskolan och digitala nationella prov. Läs mer om budgetsatsningarna i skolpaketet här.

Rapporter om hur flera nationella prov har läckt ut i förväg har fått stor uppmärksamhet. Men nu visar en ny rapport från Skolinspektionen att trenden kanske har vänt. En oanmäld granskning har gjorts hos 67 skolor.
– Jag tycker att deras granskning tyder på att proven hanteras på ett mycket bättre sätt på skolorna. Det här tyder också på att de föreskriftsändringar som Skolverket gjorde inför den här våren fick en stor effekt, säger Anders Boman, enhetschef för nationella prov på Skolverket till tidningen Skolvärlden.

Matteångest. Det är något som var femte elev upplever enligt en ny avhandling. Framförallt uppstår det när begreppet x dyker upp i undervisningen.
– Vi behöver tillrättalagda lektioner med variation så att eleverna känner att de duger. Och en omläggning av undervisningen så att man diskuterar och pratar med med eleverna om nya saker i matematiken, säger Ingemar Karlsson som har gjort avhandlingen vid Lunds universitet till SVT Nyheter Skåne.

För ett år sedan bestämdes det att alla skolor ska undervisa i programmering. Många blev oroliga för att man inte skulle hinna fortbilda lärarna och det fanns också osäkerhet kring hur själva undervisningen skulle gå till. Men hur gick det? Skolministeriet har tittat närmare på på den frågan.