Det snackas om…

News står på klossar av trä

Nu är det fredag! Och det innebär att Pedagog Malmös redaktion tar sig en titt och sammanfattar några av skolnyheter som har publicerats under veckan.

Höstbudgeten har presenterats och också vilka skolsatsningar som ska göras det närmaste året. En av de stora diskussionerna blev kring att det blev mindre likvärdighetspengar än annonserat. Lärarnas tidning har listat alla punkter i skolbudgeten.

I förskolans nya läroplan har det slagits fast att förskolan ska jobba med digitalisering och att det är förskollärarna som ska genomföra det. Tidningen förskolan har träffat två forskare som resonerar kring hur forskningen ser ut, om det finns risker och varför digitalisering i förskolan är viktig.

En kartläggning som P4 Kristianstad har gjort visar att antalet anmälningar till Skolinspektionen rörande så kallade hemmasittare, alltså elever som inte kommer till skolan, har ökat. Sedan myndigheten startades 2008 har antalet anmälningar femdubblats och är i nuläget tredje vanligaste grunden för anmälan hos Skolinspektionen.