Det snackas om…

News står på klossar av trä

Fredag! Helgen stundar men först en titt på några av de skol- och förskolenyheter som har publicerats i veckan.

Just nu har Sydsvenskan ett pågående arbete som heter ”Vår skola”. Där publiceras ett flertal artiklar kring livet i skolan. Man kan också vara med och diskutera arbetet i den facebookgrupp som hör till granskningen. Du hittar gruppen här. 

Det nya statsbidraget på 475 miljoner kronor som ska gå till att anställa lärarassistenter har inte varit så populärt som förväntat. Nya siffror från Skolverket visar att en av tre kommuner och fristående huvudmän har inte sökt bidraget. Enligt Peter Eide-Jensen, tillförordnad enhetschef för statsbidrag på Skolverket, kan man inte veta säkert varför inte så många har sökt.
– Generellt kan vi se att det brukar vara lägre medelsutnyttjande på ett bidrag i början. Det har också i detta fall varit relativt kort om tid för huvudmännen att förbereda sig, säger han till Skolvärlden.

En ny studie från Umeå universitet har undersökt hur införandet av betyg i årskurs sex har påverkat elevernas mående. Resultaten visar att det har fått flera negativa effekter, framförallt för flickor.

– I vissa fall verkar inte pojkar ha påverkats alls, utan att det främst är för flickor som försämringen är radikal. Flickor upplever mer stress och press i skolan, och att flickor drabbas hårdare av skolrelaterad press. Det bygger i sin tur på könsroller. Man värderar sin självkänsla i förhållande till hur det går i skolan och när det kommer krav på prestation så drabbas flickor hårdare, säger Björn Högberg, forskare vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet till Lärarnas tidning, 

Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som publiceras på Pedagog Malmö? Preumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut varje onsdagsmorgon. Anmäl dig här för att inte missa pedagogiska tips, inspirerande arbetsätt och insiktsfulla blogginlägg!