Det snackas om…

Texten news på träbotten
News word on wooden table

Nu är det fredag och det är dags att ta sig en tillbakablick på några av de förskole- och skolnyheter som har publicerats under veckan som har gått.

Skolinspektionen har gjort en tillsyn om huvudmän erbjuder och också anordnar modersmålsundervisning för elever i årskurs 7-9 i de fem nationella minoritetsspråken.

– Vår tillsyn visar att de granskade skolhuvudmännen har många brister när det gäller att erbjuda modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk. Elever och vårdnadshavare får inte tydlig information om deras rätt till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk. De får inte heller information om vilka möjligheter till undervisning det finns, säger Robert Östberg projektledare för tillsynen och skribent av rapporten.

För att ytterligare stärka upp likvärdigheten kommer Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) att starta upp så kallade samverkanskontor. Kontoren kommer att finnas på 16 olika platser. Tanken är att myndigheten ska jobba mer uppsökande.

– Tanken är att vi ska kunna få information kring hur läget ser ut på olika skolor, dels genom statistik och data, dels genom att jobba med lokala nätverk runt om i landet. Vi vill föra en dialog med skolor och huvudmän runt behoven och sedan kunna sätta in det stöd som behövs, säger SPSM:s generaldirektör Fredrik Malmberg till tidningen Specialpedagogik. 

Tidningen Förskolan har gjort ett nedslag hos uteförskolan Stock och Sten som huserar i Pildammsparken i Malmö. Här får ni hänga med på ett spännande sätt att jobba med matematik.

Frågan om huruvida kommunen ska erbjuda gratis blöjor till förskolebarnen fortsätter att skapa debatt.

 

Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som publiceras på Pedagog Malmö? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut varje onsdagsmorgon. Anmäl dig här för att inte missa pedagogiska tips, inspirerande arbetssätt och insiktsfulla blogginlägg!