Det snackas om…

Ordet news bildas av färgglada pusselbitar.

Fredag! Det innebär, förutom en stundande ledighet och kanske mys och återhämtning i soffan, att Pedagog Malmös redaktion tittar lite närmare på några av de skol- och förskolenyheter som präglade veckan.

Efter rapporter från bland annat Bris och Barnombudsmannen om brister i trygghet och studiero i skolorna ska regeringen utreda hur arbetet kan stärkas i de här frågorna. En utredare ska hjälpa Utbildningsdepartementet att ta fram ett förslag till en nationell plan. Utredaren ska också lämna ett förslag kring mobilförbud i skolan.

– Alla skolor i Sverige ska vara trygga, och alla elever har rätt till studiero så att de kan lära sig så mycket som möjligt, säger utbildningsministern Anna Ekström på regeringen.se.

För att fler elever ska få tillgång till behöriga lärare även när det råder lärarbrist, har regeringen beslutat att fler ämnen ska kunna erbjudas på distans. Även om lärarna inte finns på plats i fysisk mening, får eleverna alltså möjlighet att delta i lektionen genom distansundervisning via en dator. Även ”hemmasittare” ska kunna ta del av fjärrundervisningen efter ett förslag från regeringen .

I veckan som har gått avslog Malmö stads grundskolenämnd förslaget om att instifta ”Skolpriset”. Ett pris som skulle delas ut årligen och baseras på tre kriterier:
• Skolans elever ska vara mer positiva till sin studiemiljö jämfört med elever på andra skolor i kommunen.
• Skolpersonalen ska vara mer motiverad än kollegor på andra skolor i Malmö.
• Elevernas resultat ska vara högre än det förväntade resultatet enligt Statistiska Centralbyråns beräkningar.

Men S och L (som var de som lagt fram förslaget) röstades ner av den samlade oppositionen. Bland annat säger Lisa Stolpe (V) till Sydsvenskan:

– Det finns redan så många sätt att mäta på inom skolan. Och för barn, föräldrar och personal kan det vara stigmatiserande om ens skola inte vinner.

Kryddgårdsskolan har i veckan fått utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” av Skolverket.

I april 2019 intervjuade Pedagog Malmö Johanna Bergström och Mika Lundblad på skolan om hur hållbarhetsfrågor ska synas i undervisningen som en röd tråd.

– De största poängerna med att jobba ämnesöverskridande med hållbarhetsfrågorna är att det skapar ett större sammanhang och en enhetlighet för eleverna, sa Mika Lundblad då.

Och dessutom, i torsdags kväll (28/2) tilldelades Oxievångsskolans rektor Jenny Nyberg priset som årets unga skolledare på Skolledargalan. På Pedagog Malmö har vi skrivit om Jennys arbete med grundskolefotboll mot rasism och hur hon leder med stöd av sociala medier.

Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som publiceras på Pedagog Malmö? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut varje onsdagsmorgon. Anmäl dig här för att inte missa pedagogiska tips, inspirerande arbetssätt och insiktsfulla blogginlägg!

Trevlig helg!