Det snackas om…

Skrivmaskin från förr skriver ordet news

Fredag! Det innebär att Pedagog Malmös redaktion tittar lite närmare på några av de skol- och förskolenyheter som har publicerats under veckan.

Corona-viruset fortsätter vara ett hett ämne. Många elever hålls hemma och några skolor har också valt att stänga. Om läget fortsätter att vara detsamma under nästa vecka så kommer de nationella proven i svenska för årskurs 9 att påverkas. Men att flytta provet är inte aktuellt. Det säger Anders Boman är enhetschef för nationella prov på Skolverket till Lärarnas tidning.

– Proven planeras upp emot 1,5 år i förväg och att ändra datum låter sig inte göras. Det skulle vara väldigt besvärligt för skolorna och svårt från statens sida att med kort varsel hitta nya datum, säger han.

Teknikstrul ett arbetsmiljöproblem

Teknikstrul är mer och mer ett arbetsmiljöproblem. Det visar en rapport som Novus har gjort. 47 procent av de tillfrågade lärarna har haft återkommande strul med it-krångel. Förutom arbetsmiljön så störs också studieron, framförallt på fritidshemmet och högstadiet.

– Vi är vana att jobba i situationer där det inte alltid blir som man tänkt sig – vi jobbar med elever. Men vi måste kunna lita på att de digitala resurserna har den kapacitet och funktion som krävs, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, till Lärarnas tidning.

Nytt uppdrag för skolmyndigheter

Anna Ekström skriver i ett debattinlägg på Dagens samhälle att regeringen har beslutat om ett nytt uppdrag för de svenska skolmyndigheterna.
I inlägget står det bland annat att ”det saknas en systematisk återkoppling till huvudmännen från staten kring resultat och kvalitet i verksamheten”.
Det nya uppdraget berör Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet.
Uppdraget går bland annat ut på att den kunskap som finns vid myndigheterna ska samlas och tydliggöras. Det ska bidra till en större samsyn och underlätta huvudmännens egna uppföljningar. För att förbättra stödet från staten utreds även regionaliserade skolmyndigheter.
Läs mer om uppdraget för de svenska skolmyndigheterna här.

Namnet särskola utreds

Benämningen särskola anses otidsenligt och att användningen av ordet kan förstärka en känsla av utanförskap och medföra ett ”vi-och dem-tänkande”, menar regeringen. Därför ska en utredare nu föreslå andra benämningar av skolformerna grundsärskola och gymnasiesärskola. Läs mer om utredningen av benämningarna här.

Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som publiceras på Pedagog Malmö? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut varje onsdagsmorgon. Anmäl dig här för att inte missa pedagogiska tips, inspirerande arbetssätt och insiktsfulla blogginlägg!

Trevlig helg!