Det snackas om…

Ordet news bildas av fyra tangenter.

Det är fredag och även om världen kan kännas upp och ner så är vissa saker sig lika. Till exempel att Pedagog Malmö sammanfattar några av de skol- och förskolenyheter som har kommit under veckan som har gått.

En vecka har hunnit gå och fortfarande är det corona-viruset som fortsätter att vara dominerande. Vad gäller egentligen just nu för förskolor och skolor? På Skolverket hittar du en samlingssida med all gällande information. Utbildningsminister Anna Ekström menar att det är viktigt att barnen fortsätter gå till förskolor och skolor.

– Som förälder finns det knappt något värre än att oroa sig för sina barns hälsa. Men man ska kunna skicka sina barn till skolan utan att vara orolig. Finns inte medicinska skäl ska man kunna gå till skolan, säger hon till Svenska Dagbladet. 

Trots att det är rapporteringen kring corona som dominerar nyhetshändelserna så har även del annat också hunnit hända i veckan.

Ny forskning kring matematik i förskoleklass har presenteras vid Umeå universitet. Helena Vennberg har med hjälp av undervisningsmaterialet Tänka, resonera och räkna i förskoleklass (TRR), undersökt effekten på sexåringars matematikutveckling på kort och lång sikt. Det visade sig bland annat att ett ökat fokus på bedömning i förskoleklass för med sig en risk för särskiljning av elever istället för att fokusera vad i undervisningen som behöver förändras eller förstärkas för att alla elever ska lära och utvecklas.

– En uppmaning till lärare i förskoleklass är att använda arbetssätt i undervisningen där elever, i-risk-elever och elever i särskilda undervisningsbehov i matematik tydligt ingår i gruppen alla elever, säger Helena Vennberg till forskning.se

Skolverket har presenterat nya siffror som visar att barngruppers storlek minskar. Men statistiken får hård kritik från fackligt håll.

– Vi vet att mättillfället i oktober ger en skev bild av hur det faktiskt är. Grupperna är alltid mindre under hösten än under våren ­– och många förskollärare vittnar om att stora delar av dagen slås barngrupper ihop, långt över dessa 15 som statistiken säger, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, till Lärarnas tidning. 

Trevlig helg!

Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som publiceras på Pedagog Malmö? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut varje onsdagsmorgon. Anmäl dig här för att inte missa pedagogiska tips, inspirerande arbetssätt och insiktsfulla blogginlägg!