Det snackas om…

Färgglad text där det står news
News Concept

Det är fredag och även om världen kan kännas upp och ner så är vissa saker sig lika. Till exempel att Pedagog Malmö sammanfattar några av de skol- och förskolenyheter som har kommit under veckan som har gått.

I veckan publicerades en uppmärksammad debattartikel från 364 lärare och rektorer, varav flera från Malmö. Debattörerna menar att Skolinspektionens besked om att man planerar att snabbgranska hur Sveriges skolor hanterar sitt uppdrag under coronakrisen med fokus på särskilt stöd och garanterad undervisningstid saknar både respekt och fingertoppskänsla.

”Inte så mycket för själva ambitionen att följa upp skolornas krishantering och skydda enskilda elevers rättigheter, utan för det fullkomligt tondöva valet av tidpunkt.”

Men Skolinspektionen menar i sin replik att debattörerna har missförstått. I sin text skriver Helén Ängmo, generaldirektör att myndigheten kommer att ändra sitt sätt att granska för att anpassa sig efter skolornas situation. Men:

”Inspektionens arbete kan inte helt avstanna. Vi har fortfarande ett uppdrag från regeringen. Skolmyndigheterna behöver viss inblick i skolans situation även nu. Detta för att vi ska få kunskap, överblick, överväga lämpliga insatser och kunna förmedla våra bilder till regeringen om elevers situation.”

 

Hyllar lärarkåren

Två uppföljningar har gjorts av Skolverket för att se hur gymnasieskolor har anpassat sig till den nya situationen med fjärr- och distansundervisning. Resultaten visar ett stort uppsving i den digitala kompetensen hos lärarna – också det kollegiala lärandet lyfts fram.

– Man har verkligen visat handlingskraft, ansvarstagande, kreativitet, förmåga att lösa problem, mod, vilja och kompetens. Det finns mycket positivt att säga om hur den svenska gymnasieskolan hanterat den här situationen så här långt, säger Peter Fredriksson, generaldirektör till Lärarnas tidning.

Att jobba i förskola under corona-krisen

Att leva upp till Folkhälsomyndighetens råd på förskolan är tufft. Här vittnar fem pedagoger om sin verklighet. Det har också fått Lärarförbundet att gå ut och kräva tydligare riktlinjer från regeringen.

– Vi kan konstatera att situationen varierar över landet då Sverige befinner sig i olika faser. Färska siffror från i tisdags visar dock att 75 procent av förskollärarna tycker att det är svårare att leva upp till läroplanen just nu. Det är enormt pressat, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet till Aftonbladet.

Ny vårbudget lagd

Regeringen har också presenterat sin vårbudget – en budget som är start präglad av den pandemi som vi just nu befinner oss i. För skolans del finns det en förändring och det är den del som gäller statsbidraget för likvärdig skola. Det är ett bidrag som ges till kommuner och fördelas efter hur kommunernas socioekonomiska situation ser ut. Tidigare har pengarna varit vigda till att enbart kunna gå till den obligatoriska skolan. Men nu öppnar regeringen för att det även ska kunna gå till frivillig verksamhet, till exempel fritids.

– Genom att inkludera fritidshemmen i likvärdighetsbidraget kommer insatser för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling nu att kunna nå eleverna under hela deras skoldag, säger utbildningsminister Anna Ekström till Skolvärlden.

Men Åsa Fahlén, ordförande för LR, är inte imponerad.

– Jag tycker det är oroväckande. Ju mer man reviderar det här bidraget desto större blir risken att man missar grundmålet att stärka likvärdigheten i den obligatoriska skolan. Det handlar inte om att fritids inte är viktigt, för det är det. Men ska man sprida ut samma pengar på fler verksamheter blir det såklart mindre kvar till varje, säger hon till Skolvärlden.

Trevlig helg!

Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som publiceras på Pedagog Malmö? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut varje onsdagsmorgon. Anmäl dig här för att inte missa pedagogiska tips, inspirerande arbetssätt och insiktsfulla blogginlägg!