Det snackas om…

Ordet news står i röda kvadrater kopplade till datormus.

Fredag är kommen och med det är det också dags att titta tillbaka på några av de förskole- och skolnyheter som har publicerats i veckan som har gått.

I Malmö har två gymnasieskolor fått in konstaterade fall av covid-19 bland elever och personal. Förvaltningen står i tät kontakt med Smittskydd Skåne och i ett pressmeddelande säger förvaltningsdirektör Lars Rehnberg:

– Det ser vi allvarligt på och det genomförs därför åtgärder för att begränsa vidare spridning, säger Lars Rehnberg.

Utgångspunkten är att undervisning ska ske på plats. Men förvaltningen har haft utbrott av smitta på skolor som ett potentiellt scenario och också gjort en planering för att lättare kunna ställa om till distansundervisning eller en kombination av distans och undervisning på plats.

– Med det här upplägget har vi skapat förutsättningar för att kunna agera snabbt och ändå se till att våra elever ges möjlighet till undervisning. Skulle smittskyddsläkare mot bakgrund av en ökad smittspridning rekommendera mer omfattande åtgärder kommer vi inte tveka att vidta dessa, säger Lars Rehnberg i pressmeddelandet.

Corona i förskolan

Ny forskning visar att en stängning av förskolor under coronapandemin sannolikt inte hade haft någon effekt. I studien har hanteringen av coronapandemin i Norge, USA och Sverige undersökts. 

– Det är egentligen bara Sverige och Taiwan som inte stängt förskolor alls under pandemin. I övrigt har regeringarna försökt överträffa varandra i åtgärder. Men det är väldigt få små barn som har blivit sjuka och det finns inga bevis för att förskollärare i Sverige har drabbats värre än andra yrkesgrupper. Så det finns ingen anledning att stänga ner förskoleverksamhet, säger Ingrid Pramling Samuelsson ett pressmeddelande.

Högskoleprov kan bli av – för vissa

Nu öppnar regeringen upp för att delvis förändra beslutet om att ställa in högskoleprovet. Sedan tidigare var det sagt att på grund av den pågående pandemin går det inte att genomföra provet på ett säkert sätt. Men nu meddelar högskoleminister Matilda Ernkrans (S) att provet kan öppnas upp för personer som saknar ett giltigt högskoleprov.

– Högskoleprovet är ett sätt för människor att nå sina drömmar, det är en viktig andra chans, säger ministern till Sveriges Radio.

Samtidigt är det myndigheten Universitets- och högskolerådet (UHR) som är ansvariga för provet och också beslutande ifall man väljer att anordna provtillfällen. Något beslut har i dagsläget inte tagits.

Terminsstart i coronatid

Terminsstarten i pandemitid har kommit och gått. Men hur gick det egentligen? En sammanställning som Skolvärlden har gjort visar att det skiljer sig väldigt mycket mellan skolorna kring hur mycket coronaåtgärder som gjordes inför starten. Bland annat har coronatält rests för att minska trängsel vid lunch och distansundervisning införts varannan vecka på olika platser runt om i Sverige. Men det finns också exempel där det inte har gjort så många åtgärder. I denna artikel svarar Lärarnas riksförbunds chef för förhandling och facklig utbildning på några av de vanligaste frågorna kring coronaviruset och arbete i skolan.