Det snackas om…

News står i färgglada ord.

Idag är det fredag!

Det innebär en chans för oss på Pedagog Malmö att serva er med några av de många skolnyheter som har publicerats under veckan som har gått – högt och lågt – stort och smått.

Många idrottsföreningar kämpar med att få fler ungdomar intresserade av att bli medlem. Där kan ett samarbete med skolorna vara till gagn för båda parter. Läs mer om Tritons samarbete med Söderkullaskolan här.

35 000 elever på 200 skolor ska få ta del av projektet ”Berättelser som berör”. Läs mer om projektet, där två niondeklassare från Malmö har varit med som stöttning, här.

70 medarbetare på fritids runt om i Malmö kommer att få gå igenom en utbildning för att bli legitimerade grundskollärare med inriktigning fritidshem. Utbildningen kommer de att få gå under arbetstid. Hör inslaget här.

På nationell nivå har det gjorts en undersökning om hur bland annat rektorer tycker om karriärstegsreformen för lärare – och de är inte positiva. Läs mer om resultatet här.

Illustration: Colourbox