Det snackas om…

Texten news på träbotten
News word on wooden table

Fredag! Och då är det som vanligt dags för Pedagog Malmös redaktion att sammanfatta några av de förskole- och skolnyheter som har publicerats i veckan.

Covid-19 fortsätter att dominera i rapporteringen och i veckan kom beskedet att skolledningen på S:t Petri skola väljer att införa fjärrundervisning igen för årskurs två och tre. Beslutet tas för att på så sätt försöka minska smittspridningen på skolan och också minska trängseln i kollektivtrafiken. Tvåorna och treorna kommer att turas om att ha fjärrundervisning varannan veckan och vara på plats varannan veckan.

– Vår fasta övertygelse är att fjärrundervisning inte kan mäta sig med närundervisning. Så om våra åtgärder inte har någon effekt på smittspridningen och smittläget i Malmö ligger på låg nivå, kommer vi troligen att återgå till närundervisning för alla elever efter novemberlovet, säger Eva Daun, rektor på S:t Petri skola till SVT Nyheter Skåne. 

Skolinspektionen ska granska restriktioner

I veckan kom också besked om att Skolinspektionen kommer att starta en granskning av hur riktlinjer kring distansering följs och även hur andra åtgärder vidtas för att minska smittspridningen. Granskningen kommer att göras på ett hundratal slumpmässigt utvalda grund- och gymnasieskolor. I oktober beräknas de första resultaten av granskningen rapporteras.

Om konst i förskolan

Under två år har Joakim Pettersson följt ett konstprojekt där förskolebarn har mött konstnärens Yayoi Kusamas konst. Han har nu skrivit en artikel för att sprida erfarenheterna av att använda konst för att, som han beskriver det, utveckla vår blick för det finstilta och att öva sig att förstå andras känslor och i förlängningen utforska sina egna. Artikeln är en del av Skolportens arbete.

Utbildning i sex och samlevnad

Under torsdagen tog regeringen beslut om att utbildning i sexualkunskap och samlevnad ska bli ett obligatoriskt examensmål för alla som ska undervisa från förskoleklass och uppåt. Dessutom ska ämnet byta namn till ”sex och relationer”. Förändringarna kommer att börja gälla höstterminen 2021. Beskedet tas glatt emot av Lärarförbundet. Men de ställer sig frågande till varför förskollärprogrammet ställs utanför.

– Att bli trygg i sin identitet och kroppsliga integritet är viktigt från en tidig ålder. Alla lärare har rätt att få känna sig trygga i sin pedagogiska uppgift och eleverna har rätt att få känna sig trygga med att de har kompetenta lärare i ämnet, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand till SVT.