Det snackas om…

News står på block som hålls upp av händer.

Det är fredag och dags för Pedagog Malmö att sammanfatta några av de skolnyheter som har publicerats under veckan.

På Malmö högskola pågår just nu ett forskningsprojekt som är inriktat mot mellanstadiebarn. Projektet går ut på att minska snedrekryteringen till högre utbildning. Lösningen, menar man, ligger i att jobba med SYV betydligt tidigare än vad som görs idag. Läs mer om projektet här.

Med hjälp av spel och lek lär sig deltagarna på Matteklubben att matematik är både roligt och lätt att lära sig. Konceptet, som bland annat finns på Hermodsdalsskolan, finns på ungefär hundra skolor runt om i Sverige. Läs mer om detta här.

Till sist vill vi tipsa om en föreläsningsserie från UR Samtiden. Under konferensen Fritidshemmet 2017, som hölls på Malmö Arena, diskuterades flera olika frågor kring fritidshemmets uppdrag. Här kan du välja och vraka bland föreläsningarna.

Foto: Colourbox