Det snackas om…

Ordet news bildas av tärningar

Varje fredag sammanfattar Pedagog Malmö några av de skolnyheter som har publicerats under veckan som har gått.

En ny avhandling från Lunds universitet visar att ”kollegial reflektion” kan vara en av lösningarna på den stress som lärare upplever. Avhandlingen baseras bland annat på medarbetarenkäter i en skånsk kommun som visar att lärarnas mående försämrades. Läs mer om avhandlingen här.  Om du vill läsa hela avhandlingen så hittar du den här.

Skolkommissionen har tidigare förslaget en ny karriärreform för lärare. Kommissionen kallar detta för ett professionsprogram. I programmet ska det finnas tre eller fyra karriärsteg. Lärarnas tidning har tittat närmare på förslaget och rapporterar om en viss oro vid ett eventuellt införande. Läs mer här.

Snart blommar Malmös parker och 1700 förskolebarn kommer att hjälpa växtligheten på traven. I tre dagar – i tre parker runt om i Malmö arrangerars ”Barnens trädgård”. Läs mer om arrangemanget här.