Det snackas om…

Ordet news bildas av färgglada pusselbitar.

Varje fredag sammanfattar Pedagog Malmö några av de skolnyheter som har publicerats under veckan som har gått. Framförallt är det fokus på Malmö men även också nationella nyheter kan leta sig in i nyhetsbrevet.

Förra veckan kom beskedet att Humfryskolan kan tvingas stänga till hösten. Det var skolan själva som berättade om beskedet på skolans blogg. Diskussionen har inte lagt sig och denna vecka har föräldrar protesterat utanför Stadshuset för att få till en dispens för skolan. Läs mer om protesterna här. 

En färsk rapport från Centrum för idrottsforskning visar att unga med funktionsnedsättningar idrottar och motionerar betydligt mindre än andra barn i samma ålder. Rapporten kommer fram till att det är för enkelt att förklara inaktiviteten med att barnen har funktionsnedsättningar. Istället handlar det om brist på kunskap, resurser och delaktighet. Bättre utbildade lärare och tränare, mer och tidigt insatta resurser och ett ökat fokus på den enskilda individens behov är delar av lösningen menar forskarna. Läs en sammanfattning av rapporten här och själva rapporten finns här.

Hundra elever från fyra skolor tar ton tillsammans för att förena och föra samman. Läs mer om konserten ”This one’s for us” här. 

Illustration: Colourbox