Det snackas om…

News står i pratbubblor.

Varje fredag sammanfattar Pedagog Malmö några av skolnyheterna som publicerats under veckan. Denna vecka handlar det bland annat om att skolor låser om sig och om en läsa-skriva-räkna garanti.

Men vi börjar med förslaget som kan ge rektorer möjlighet att stänga ute vissa politiska partier från skolan. Enligt Skolvärldens artikel vill gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) ha en ny lag på plats redan inför nästa val. Läs hela artikeln här.

Allt fler skolor installerar någon form av lås för att höja säkerheten så att inga obehöriga kommer in på skolan under dagtid. En av dem är Oxievångsskolan i Malmö. ”Jag tycker det är ett bra system, för folk utifrån kan inte komma in på skolan och det ger en säkrare känsla”, säger en av eleverna. På 75 procent av alla kommunala gymnasieskolor i Malmö har man redan någon form av lås, nu ser man en liknande utveckling på grundskolorna. Se hela inslaget här.

Nu ska alla elever som behöver stöd och anpassningar för att nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk och matematik få individuellt utformade insatser. Lärarna får en stärkt roll vad gäller att kräva resurser skriver Skolvärlden i en artikel.

Foto: Colourbox