Det snackas om…

Hand skriver news med röd penna.

Det har blivit fredag och det innebär att det är dags att sammanfatta några av de aktuella skolnyheter som har publicerats.

Enligt siffror från SKL (Sveriges kommuner och landsting) ökar andelen gymnasielever som tar examen. Men det finns också en stor grupp som inte når målen eller som hoppar av utbildningen. Läs mer i rapporten Öppna jämförelser som du hittar här. Här hittar du en sammanfattning av rapporten.

Elever från Örtagårdsskolan har tillsammans med hyresbolaget MKB planerat och planterat träd i den botaniska trädgården på Rosengård. Läs mer om projektet här.

Och ett stort grattis till Rickard Nordström, Ängsslättsksolan som har vunnit priset: Årets lärare i entreprenörskap. Läs mer här.

Illustration: Colourbox