Det snackas om…

News står på tangtbord.

När helgen nalkas är det dags för Pedagog Malmö att sammanställa några av de skolnyheter som har publicerats i veckan.

Rosengårdsskolan och Gullviksskolan, tillsammans med Dammhagsskolan i Landskrona lyfts fram av Specielpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för deras arbete med extra anpassningar. Arbetet syns bland annat i ett nytt stödmaterial från SPSM. Här kan du läsa mer och även se materialet. Här finns också ett reportage från Dammhagsskolan som beskriver deras arbete.

Få utvärderingar har gjorts av de pengar som omfördelas i kommuner enligt en princip om socioekonomiska förutsättningar. Dagens samhälle har gjort en sammanställning av de utvärderingar som har gjorts och sett att pengarna inte har gett bättre resultat. Läs mer här.

Ett nytt marinpedagogiskt center har invigts i Malmö. Det har som mål att lära ut hur människan påverkar miljön. Förhoppningen är att barnen ska lära sig att göra mindre ekologiska avtryck. Centrat kommer att vara öppet för skolklasser men också för allmänheten.

Illustration: Colourbox