Det snackas om…

Förstoringsglas som zoomar in på news.

Det är dags att sammanfatta veckan och vi gör det i vanlig ordning med en titt på några av veckans skolnyheter.

I veckan beslutades att grundskolan förlängs till tio år. Från och med januari nästa år kommer skolplikten att gälla från att barnet fyller sex år. ”Det här är stort. Vi förlänger skolplikten till tio år. Det innebär också att alla 6-åringar får börja arbetet med att lära sig läsa, skriva, räkna. Och från alla som kommer från förskolan för en bra brygga på vägen in i grundskolan”, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till Expressen.

En skola i Sollentuna anmäls till Diskrimineringsombudsmannen (DO) sedan en lärare gett i glosläxa att böja n-ordet. Enligt Sollentuna kommuns skolchef Mikael Kaspar har en intern utredning inletts och man har etablerat kontakt med DO, vårdnadshavare och berörd rektor. ”Jag blev jätteupprörd. Vi tar det här på stort allvar. Det går tvärtemot vår värdegrund som ska trygga en god miljö för våra elever”, säger Mikael Kaspar till Svenska Dagbladet.

På torsdagen beslutade regeringen om att utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som ADHD, autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom ska bli obligatorisk för alla som utbildar sig till speciallärare och specialpedagog skriver Skolvärlden. Kravet införs redan till hösten nästa år. Framöver är regeringens ambition dock att alla lärare ska utbildas. Läs mer här.