Det snackas om…

News står på tidningsurklippsconfetti.

Det går snabbt mot helg men innan det är dags att vila sammanfattar Pedagog Malmö några av de skolnyheter som har publicerats under veckan.

#metoo fortsätter att vara aktuell i samhällsdebatten. Flera upprop från olika branscher har publicerats. Förra veckan var det elever som gjorde upprop under taggen #tystiklassen. Denna vecka är det 3853 lärare som har samlats under #ickegodkänt. Läs mer om uppropet här.

En ny rapport från SNS visar att chefer inom offentlig sektor ofta har ohållbara arbetsvillkor. Skolan är en av de platser där cheferna har det tuffast. I Malmö är en av lösningarna att det just nu anställs administrativa chefer.

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny läroplan för förskolan. Ett inslag som regeringen vill göra obligatoriskt är att lära barnen om rätten till kroppslig integritet. Syftet är bland annat att förebygga sexuella trakasserier och övergrepp. Läs mer här.

Illustration: Colourbox