Det snackas om…

Ordet news hänger i trådar på en mörk bakgrund.

När helgen nalkas är det dags att titta närmare på några av de skolnyheter som har publiceras i veckan.

I onsdags tog grundskolenämnden i Malmö beslutet att stänga ner Segevångsskolan och istället låta eleverna gå klart sin utbildning på Kirsebergsskolan. Anledningen är att arbetsmiljön på skolan är så pass dålig att det inte går att bedriva undervisning där, menar Anders Rubin (S). Men flera föräldrar är missnöjda med beslutet och menar att istället bör man rusta upp skolan.

I veckan presenterade Liberalerna att de ville att ett lagförslag gällande mobiltelefoner i klassrum skulle tas fram. Flera röster har höjts för och emot. En som har forskat på ämnet är Torbjörn Ott. Här kan du läsa en intervju med honom och även hans avhandling.

Nu förtydligas skolbibliotekens roll i läroplanen. Forskning visar att på skolor där det finns fackutbildade skolbibliotekarier läser elever mer och presterar bättre. Läs mer här.

Illustration: Colourbox