Det snackas om…

Ordet news bildas av färgglada pusselbitar.

Ett tydligt tecken på att helgen stundar är att Pedagog Malmös nyhetsbrev kommer. Varje fredag sammanfattar redaktionen några av de skolnyheter som har publicerats.

Förestelärare, förste fritidspedagoger, förste förskollärare – och nu försterektor? I Vallentuna är detta något som finns. Kommunen är först i Sverige med uppdraget. Läs mer här.

Pensionsålder vid 69 kan bli verkligt. Men vad krävs då för att lärare ska orka jobba så länge? I ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet är det en fråga som ska utredas. Ewa Wikström, professor, berättar i den här artikeln vad rektor kan tänka på för att skapa en hållbar arbetsmiljö.

En ny studie visar att läroplanens krav för högt ställda för vissa elever. ” Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.” Läs mer här. Här hittar du också en längre artikel om själva studien.

Illustration: Colourbox