Det snackas om…

News står på vita tärningar.

Varje fredag sammanfattar Pedagog Malmö några av de skolnyheter som har publicerats under veckan som har gått.

Under de närmaste åren kommer 4000 lärare saknas i Skåne. Behovet av lärare är störst i Malmö. Av de 4000 är det hälften som kommer att saknas i Malmö. I SVT Nyheter Skånes inslag hör du hur Anders Rubin (S), och Birgitta Spjuth, enhetschef på Kompetensförsörjningsenheten, ser på lärarbristen och på vilka lösningar som måste till.

I veckan tillsatte regeringen en utredning som bland annat ska se över hur gymnasielevers kompetens kan stärkas. I uppdraget ligger det att se över ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Här hittar du uppdraget och här hittar du en debatt mellan Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S) och Jan Björklund, partiledare (L).

I Skolinspektionens årsrapport 2017 syns tydliga konsekvenser av lärarbristen. De konstaterar också att två av de viktigaste utmaningarna för svensk skola är ökad lärarbrist och ökande skillnader mellan elevgrupper och skolor. Om du vill läsa mer om vilka slutsatser och lärdomar Skolinspektionen har gjort under året så tryck här för en kort sammanfattning. Här hittar du hela rapporten.

Illustration: Colourbox