Det snackas om…

Texten news står på ett berg av tidningar.

Fredag betyder att det är dags för nyhetsbrevet där Pedagog Malmö sammanfattar veckans skolnyheter.

Bara fyra av tio i personalen på fritidshem har en pedagogisk högskoleexamen, visar Skolverkets statistik för läsåret 2017/18. Hösten 2017 var andelen 39 procent, vilket är den lägsta som uppmätts sedan 1995. Enligt skollagen har kommunerna en skyldighet att stå för utbildning i fritidshem för elever mellan 6 och 12 år. Från och med 1 juli 2016 har fritidshemmen ett tydligare pedagogiskt uppdrag i läroplanerna. Läs mer här!

Skolverket har nu vänt och välkomnar hjärnforskare och elevhälsans yrkesgrupper i arbetet med styrdokumenten, rapporterar Lärarnas Tidning. Nyligen avslöjade tidningen att dessa inte var med när Lgr11 och kunskapskraven togs fram.

– När vi tog fram förslaget till reviderad läroplan för förskolan vidgade vi kretsen som var med i arbetet. Vi ska fortsätta vända oss till en mycket bredare grupp än tidigare utifrån vetskapen om de svårigheter flera av grundskolans elevgrupper har att nå målen. Vi vill involvera alla professioner som har djup kunskap om elevernas kognitiva utveckling, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson till Lärarnas Tidning.

Sju av tio skolor har höjt säkerheten de senaste åren, enligt en enkät som tidningen Dagens Samhälle gjort. Nästan hälften av dessa planerar att höja säkerheten ytterligare. Vissa skolor har infört passerkort och har väktare på plats.