Det snackas om…

Ordet news står på massor av tidningsutklipp.
New confetti concept

Helgen är just runt hörnet – men innan dess är det dags att sammanfatta några av de skolnyheter som har publicerats i veckan.

Valet närmar sig. I september är det återigen dags att välja politiskt styre i Sverige. Skolfrågor är som vanligt viktiga när medborgarna väljer vilket parti de ska rösta på. En undersökning som Exquiro Market Research gjort på uppdrag av Lärarnas Riksförbund visar att fyra av tio väljare är beredda att byta vilket parti om de tycker att skolpolitiken är bättre hos något annat parti. Undersökningen visar också vilken skolfråga som väljarna tycker är viktigast. Vill du veta vilken det är? Klicka då här.

I ett inlägg på DN Debatt skriver Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson om resultatet av intervjuer gjorda med rektorer och skolchefer hos 49 olika huvudmän. Bristen på lärare, segregationen och styrningen på lokal nivå är tre av de viktigaste skolfrågorna, skriver Fredriksson: ”Elevkullarna i grundskolan växer framöver. Det skapar behov av ny- och ombyggnation som erbjuder en möjlighet att bygga bort en del av skolsegregationen. Till exempel kan skolor förläggas så att elever med olika bakgrund möts.”

Läs debattinlägget här!

Behovet av nya förskolor och skolor är fortsatt stort de närmaste åren. Nya siffror från finansdepartementet visar att det måste byggas nästan 1 400 nya förskolor och skolor till 2026, rapporterar Aftonbladet. Läs artikeln här!

Trevlig helg! önskar Pedagog Malmö-redaktionen