Det snackas om…

Finger som pekar på app på läsplatta.

Det är fredag och det innebär att Pedagog Malmö sammanfattar några av veckans skolnyheter.

Den 1 juli infördes flera nya lagar och regler som berör skolanställda. Har du koll på alla nyheter? Lärarnas Tidning har listat de nya förordningarna i skolans värld. Läs mer här!

Många kommuner har svårt att få tag i utbildade lärare. ”Ger vi lärarna goda förutsättningar att utveckla arbetet under ett större eget ansvar än i dag, kommer vi att kunna rekrytera de unga i konkurrens med arbetsmarknaden i övrigt”, skriver Föreningen Sveriges skolchefer i ett debattinlägg i tidningen Dagens Samhälle. Läs inlägget här!

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, får inte den hjälp eller det stöd de har rätt till och lärarna inte har möjlighet att ge dem en likvärdig undervisning – detta enligt svaren som omkring 1 000 lärare på grundskolor och gymnasier givit i tidningen Skolvärldens enkät. Läs mer här.