Det snackas om…

News står på tangtbord.

Helgen är runt hörnet och det innebär att det är dags för Pedagog Malmö att sammanfatta några av de skolnyheter som har publicerats i veckan.

Den 9:e september är det val och skolan är som vanligt en het fråga. Altinget har sammanställt hur de olika partierna vill göra med skolan och hur stor del av budgeten som ska vara öronmärkt för skolan. Läs mer om det här.

2011 togs det obligatoriska estetiska ämnet bort från gymnasieskolor. Istället blev det frivilligt för skolor om det skulle erbjudas. Sedan dess har frågan diskuterats och i gymnasieutredningen 2016 kom förslaget om att estetiskt ämne skulle återinföras på alla nationella gymnasieprogram. Men detta förslag har i dagarna röstats ner. Läs mer om detta här.

Skolor satsar mer och mer på att den mat som serveras i skolrestaurangerna ska hålla en hög kvalitet. Men trots det visar undersökningar att elever väljer bort den. Livsmedelsverket gör bedömningen att elever äter alldeles för lite i skolan. Anledningen tros vara bullriga miljöer och stressiga scheman.
– Jag tror att många skolledare inte ser sin roll i måltidsarbetet. Man tänker att maten sköter måltidsorganisationen. Men måltidsorganisationen kan bara sköta det som ligger på tallriken. De kan inte styra över miljön i matsalen och tiden som avsätts för att äta, säger Anna-Karin Quetel, från Livsmedelsverket till Svenska Dagbladet.