Det snackas om…

News står på klossar av trä

Helgen stundar och det är dags för Pedagog Malmö att sammanfatta några av de skolnyheter som har publicerats i veckan.

Den 1 juli 2019 kommer förskolans läroplan att få ett ansiktslyft. Förslaget till läroplan lyfter bland annat barns rätt till naturupplevelser, fantasi och läsning. Läs en sammanfattande artikel här och här hittar du material från regeringen.

Riksrevisionen har beslutat sig för att granska Skolinspektionens och Skolverkets arbete med de nationella proven. Detta efter att flera prov har läckts innan själva provtillfället.
Läs mer här.

SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) har släppt en ny rapport om hur skolan ska kunna fungera bättre för elever med ADHD. Flera förbättringar som skolan kan göra har identifierats. Här hittar du en sammanfattande artikel och här hittar du själva rapporten.

Illustration: Colourbox