Det snackas om…

Ordet news står på tärningar.

Fredagen är här och det är dags att titta närmare på några av de skolnyheter som har publicerats i veckan som har gått.

En undersökning som Sveriges Radio Ekot har gjort visar att två tredjedelar av de 161 kommuner som svarat på deras undersökning saknar behöriga språklärare i moderna språk. Undersökningen är gjord med tanke på beslutet om att alla mellanstadieskolor, från och med hösten, ska erbjuda undervisning i moderna språk.

– Det är absolut svårare att rekrytera om man har små skolor långt ute på landet. Jag tycker att det här beslutet är taget ur ett storstadsperspektiv, för att inte säga stockholmsperspektiv, säger JuneAnn Wincent, skolchef i Sala till Ekot.

Att noggrant följa upp hur elevers betyg utvecklas i förhållande till målen är något som de flesta skolor gör väldigt bra. Men däremot missas ofta analysen ifall betygen är rättvisa. Det visar en granskning som Skolinspektionen har gjort. Läs mer om granskningen här.

Från och med juni 2018 är Kerstin Hultgren ny utredare i den statliga utredningen kring hur elevhälsans arbete kan stärkas. Hon menar att utredningen ska fördjupa sig i hur det ser ut i verkligheten.

– Vad är det som är svårt, vad saknas för att elevhälsan ska åstadkomma ett förebyggande och hälsofrämjande arbete? Läs mer om hennes tankar här.

Svenska elever får mindre tid i klassrummet än i andra länder. Svenska grundskoleelever har grundskoleelever rätt till totalt 6 890 timmar fördelade på nio år. Det kan jämföras med  OECD-snittet på 7 533 timmar. Men samtidigt får svenska lärare lägga mer tid i skolan är kolleger från andra jämförbara länder. Siffrorna redovisas i en ny rapport från OECD. Läs en sammanfattande artikel om rapporten här. Och om du är sugen på att riktigt borra ner dig så hittar du hela rapporten här.