Det snackas om…

Ordet news bildas av färgglada pusselbitar.

Varje fredag sammanfattar Pedagog Malmö några av de skolnyheter som har publicerats under veckan som har gått.

I tisdags kom beslutet från Migrationsöverdomstolen. Den så kallade gymnasielagen får tillämpas. Detta är ett beslut som berör tusentals ensamkommande som får en möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Läs en sammanfattande artikel här och om du vill läsa ännu mer så hittar du handlingarna från domstolen här.

I en lång intervju med Bim Riddersporre, bland annat prodekan vid Malmö Universitet, diskuteras ledarskap i förskolan. Hon menar att förskolan som arbetsplats fortfarande präglas av en lång icke-hierarkisk tradition och paradoxalt nog gör det förskolechefen till en mycket modern ledargestalt. Läs hela intervjun här.

Ansökan om statliga pengar för att förbättra likvärdigheten i Sveriges skolor är stängd. Totalt har 288 kommuner och ytterligare 361 skolhuvudmän ansökt om nästan 971 miljoner. Lärarnas tidnings artikel visar att det finns stora skillnader när summorna slås ut per elev. Läs mer här och här.