Det snackas om…

Ordet news bildas av färgglada block

När fredagen är kommen är det också dags för Pedagog Malmös nyhetsbrev. Redaktionen väljer ut några av de skolnyheter som har publicerats i veckan.

Att ha dyslexi kan påverka på flera sätt än läs- och skrivsvårigheter. ” När man utför tester för dyslexi i dag är det ofta genom att kolla på elevens läs- och skrivförmågor. Men lyfter man perspektivet lite så är dyslexi en sak och läs- och skrivsvårigheter en annan. Funktionsvariationen bottnar i begränsningar i kontakt med all verbal information, i den så kallade fonologiska medvetenheten”, säger Anna Fouganthine, forskare och specialpedagog. Läs mer här.

Valet är över. Och även om hur regeringen ska se ut fortfarande är oklart så är utskotten formerade. Här hittar ni hela listan över de som kommer ha störst politisk påverkan på utbildningsfrågor i riksdagen.

En ny metod kan minska risken för utmattningssyndrom hos lärare. Det menar SKL (Sveriges kommuner och landsting). Läs mer om metoden som kräver två arbetstimmar i veckan här.