Det snackas om…

Hand skriver news med röd penna.

Varje fredag sammanfattar Pedagog Malmö några av de skolnyheter som har publicerats under veckan som har gått.

SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) har instiftat ett barnombud och anställt Jenny Nilsson, tidigare ordförande för World Federation of the deaf youth. Hennes uppgift är att bevaka så att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter att nå målet med sin utbildning. Läs mer här.

Förhandlingarna kring det nya skolavtalet mellan lärarfacken och Sveriges Kommuner och Landsting drog ut på tiden men i september kom till sist ett avtal till stånd. Men nu kritiseras avtalet från flera håll. Bland annat finns det en farhåga att jobbet kommer att bli tyngre. Läs mer här.

Nu höjs röster från organisationer om att det måste till en kartläggning över hur många unga elever som inte kommer tillbaka efter sommarlovet och därmed befaras ha gifts bort. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) säger att alla rektorer ska anmäla frånvaro.
– Då kommer vi direkt kunna kolla på hur många elever som är frånvarande just efter sommaren och se hur många som har långvarig frånvaro. Vilket också innebär att vi får grund för en nationell kartläggning, säger Gustav Fridolin till Ekot. Läs mer här.

Skolforskningsinstitutet har släppt en ny rapport kring feedback i skrivundervisning. I rapporten sammanställs 22 studier och den landar i slutsatser inom tre områden. Dels om när feedback bör ges, dels vad feedbacken bör innehålla och det tredje området handlar om dialog. Läs en intervju med projektledare Johan Samuelsson här och om du vill läsa hela rapporten så hittar du den här.