Det snackas om…

News står på klossar av trä

Varje fredag sammanfattar Pedagog Malmö några av de skolnyheter som har publicerats under veckan.

Denna veckan har bland annat skolans arbete mot våldsbejakande extremism uppmärksammats i media. Skolverket har släppt en första delrapport i kring skolans roll och i den slår de fast att flera kommuner har handlingsplaner – men att det ibland riskerar att slå över i åsiktsregistrering. Läs en sammanfattande artikel genom att klicka här och här hittar du hela rapporten.

Arbetsbelastningen för idrottslärare gör att relationsbygget med eleverna ofta får stå tillbaka. Tidsbristen gör att varje lektion måste gå åt till bedömning. Läs mer här.

Fler och fler akademiker väljer att bli behöriga lärare. Antagningen till KPU (kompletterande pedagogiska utbildning) ökade samtidigt som de stora utbildningarna till förskollärare, grund- och ämneslärare backade lite. Totalt antogs 14 000 studenter lärarutbildningarna i Sverige. Läs mer här.