Det snackas om…

Skrivmaskin från förr skriver ordet news

Helgen står och stampar i farstun. Men innan ledigheten är det dags att titta närmare på några av de skolnyheter som har publicerats i veckan.

En unik kartläggning av det hedersrelaterade våldet och förtrycket bland 6000 elever i Stockholm, Göteborg och Malmö har presenterats i veckan. Kartläggningen som är gjord vid Örebro Universitet visar att nästan var sjätte elev i nian lever under något slags hedersförtryck. Lyssna på ett reportage kring kartläggningen här. Om du är mer nyfiken på hur det ser ut i Malmö så hittar du själva rapporten här.

Bristen på språklärare förutspås bli mer och mer akut. Redan nu är det stor brist på språklärare, dessutom kommer flera att gå i pension under de närmaste åren. Se hur det ser ut i just din kommun och läs mer om nyheten här.

Riksrevisionen har i veckan presenterat en granskning över vilka långsiktiga effekter man kan se av de utökade valmöjligheterna när det gäller val av gymnasieskola. Enligt granskningen har det fria valet gjort att fler barn till lågutbildade föräldrar läser vidare på högskola. Läs en sammanfattande nyhet kring ämnet här. Om du är mer nyfiken och vill läsa hela rapporten så hittar du den här.