Det snackas om…

Ordet news bildas av färgglada pusselbitar.

Helgen är nära. Men innan det är dags att ta lite välförtjänt ledigt så ska vi titta närmare på några av alla de skolnyheter som har publicerats i veckan.

Nu höjer SKL (Sveriges kommuner och landsting)rösten för att införa en bestämmelse om samordnad individuell plan (SIP) i skollagen. Detta har sedan flera år tillbaka varit en skyldighet för socialtjänsten och hälso- och sjukvården och nu vill alltså SKL att skola och förskola ska ha samma skyldighet. En SIP handlar om att tydliggöra ansvarsfördelningen när ett barn är i behov från flera olika instanser. Läs mer i denna artikel och vill du läsa hela SKL:s skrivelse så hittar du den här.

12 000 personer som jobbar i skola och förskola har intervjuats i en undersökning av arbetsmiljön. Allting har sammanställts av Arbetsmiljöverket i en rapport. Den visar bland annat att 28 procent har haft besvär till följd av sitt arbete. Framförallt så handlar det om hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och otydliga krav från arbetsgivaren. Här kan du läsa en artikel om rapporten och vill du läsa ännu mer så hittar du rapporten här.

En ny avhandling visar att det är inte brister i svenska språket som är den främsta anledningen till att elever med utländsk bakgrund har låg måluppfyllelse i matematik. Istället handlar det snarare om deras upplevelse av skolsegregation och utanförskap. Läs en intervju med forskaren Petra Svensson Källberg här och vill du läsa hela avhandlingen hittar du den här.