Det snackas om…

Ordet news står i röda kvadrater kopplade till datormus.

En hel arbetsvecka har snart passerat och det är dags att titta närmare på några av de skolnyheter som har publicerats.

Just nu pågår det ett pilotprojekt i Malmös skolor kring translanguaging – flerspråkighet. Genom att använda alla de språk som eleverna kan i undervisningen blir lärandet lättare och bättre. SVT Nyheter Skåne var och hälsade på Augustenborgsskolan. Du ser reportaget här.

Betygssättningen är i full gång på skolor runt om i landet. Efter att Skolverket tidigare i år gav ut publikationen ”Allmänna råd om betyg och betygssättningen” har det funnits många frågor. Skolvärlden har listat de mest förekommande. Du hittar listan här.

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har bestämt sig för att skrota rankinglistan där kommuner jämförs utifrån deras grundskolors resultat. Listan anses ha spelat ut sin roll. Varför det är så hittar du svaret på här.

Hur ska man som lärare kunna bekämpa extremism i skolan? Forskning visar att genom att vara förberedd, ge plats för reflektion kring värderingar utan att värdera och moralisera är framgångsreceptet. Läs mer här.