Det snackas om…

Nyhetsskylt
News concept

Första veckan på terminen börjar gå mot sitt slut. Precis som tidigare kommer Pedagog Malmö att varje fredag publicera ett nyhetsbrev där redaktionen sammanfattar några av de skolnyheter som har publicerats under veckan som har gått.

Skolverket arbetar just nu med att se över hur kurs- och ämnesplaner kan förbättras. Under förutsättning att regeringen fattar beslut räknar man med att de nya planerna och kunskapskraven kommer att börja gälla från och med HT 2020. I förslaget som presenterade under veckan finns det en ökad betoning på faktakunskaper, mindre detaljerade kunskapskrav och bättre anpassning till de olika stadierna. Läs mer i den sammanfattning som du hittar här och vill du se de fullständiga förslagen så kan du klicka här.

För första gången någonsin kommer Skolinspektionen att ta över en kommunal skola. Trots att Storvretskolan i Botkyrka kommun belagts med vite två gånger har skolan inte kommit tillrätta med de problem som inspektionen uppmärksammats. Läs mer om det unika beslutet här.

Ny forskning från Malmö universitet och Göteborgs universitet visar att lärarna i NO-ämnen saknar stöd för att arbeta språkutvecklande. I studien som är gjord av språkdidaktiker, språkvetare och NO-didaktiker framkommer det också att lärare är självkritiska till sin egen undervisning. Läs mer om studien här.

Antalet incidenter med knivar och andra vapenliknande föremål i skolor har ökat under de fem senaste åren. Det visar en genomgång som SVT har gjort. Skulle metalldetektorer i skolan kunna vara lösningen? Här hör du en debatt mellan Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet och Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.